Työntekijätiedot, ilmoitus Verohallintoon

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan pitää antaa Verohallinnolle tiedot omista ja muiden yhteisellä työmaalla toimivien yritysten työntekijöistä.

 Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantaja. Jos rakennuttaja ei ole nimennyt työmaalle päätoteuttajaa, rakennuttajan on annettava ilmoitukset itse.

 Tiedot pitää antaa, jos rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu ulkopuolisilta tilattujen sopimusten kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa.

 Yhteinen rakennustyömaa on työmaa, jolla tehdään rakennustyötä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Työmaa on yhteinen, vaikka työmaan alkaessa siellä toimii vain yksi työnantaja ja seuraavat työnantajat tulevat työmaalle vasta myöhemmin. Yhteinen työmaa voi muodostua vähäisessäkin kunnostustyössä, esimerkiksi jos maalausliikkeen suorittamaan pintakäsittelytyöhön liittyy sähköliikkeen suorittama asennustyö.

Työsuojeluviranomainen tulkitsee, ohjaa ja neuvoo kysymyksissä, jotka liittyvät yhteisen rakennustyömaan muodostumiseen.

 

Verohallinnon palvelut yhdessä iSystem-järjestelmän PG-palveluiden kanssa yksinkertaistavat päätoteuttajan ja rakennustyön tilaajien kuukausittaista ilmoitusvelvollisuutta Verohallinnolle.