iSystem Mittaus

Olosuhdemittaus on sisärakentamisvaiheen seurantaan tarkoitettu mittaustyökalu.  Jatkuvan mittauksen periaate luo edellytykset johtopäätöksille tarvittavista toimenpiteistä kosteudenhallinnan ja rakentamisaikataulun suhteen.

Mittaukset suosittelemme aloitettavaksi heti kun rakennuksen ulkovaippa on suljettu. Sisätilamittauksen lisäksi myös ulkoilman lämpö ja suhteellinen kosteus kannattaa rekisteröidä energiankäytön optimoimista varten.

MITÄ HYÖTYÄ ON SISÄTILOJEN OLOSUHDEMITTAUKSESTA?

Liiallisen rakennekosteuden kuivattaminen on hidas prosessi, johtuen useista eri tekijöistä. Olosuhdemittaus tuottaa säännöllisen raja-arvotiedon sisätilan olosuhteiden säätämiseksi oikeaan suuntaan. Betonirakenteen sisältämä huokosilma hakeutuu fysikaaliseen tasapainokosteuteen sitä ympäröivän sisäilman kanssa, ja rakenteen kuivumista tapahtuu vain, mikäli ilman suhteellinen kosteus on sitä itseään pienempi. Toisaalta kuiva betoni voi puolestaan imeä kosteutta ilmasta niin kauan kunnes tasapainotila on saavutettu.

Olosuhdemittauspalvelu on vaivaton tapa saada päivittäinen seurantatieto suoraan esimerkiksi sähköpostiin tai puhelimeen. Muutaman sekunnin vilkaisu raporttiin havainnollistaa tilanteen kehittymissuunnan seurannan alla olevassa kerros- tai huonetilassa tai mitattavalla alueella.