iSystem toimituksia

Automaattinen aamuvahvuusraportti Axxell'in työmaalla (2010-2011)

Karjaan keskustaan rautatieasemaa vastapäätä rakennetaan uutta Axxell Utbildning Ab:n koulutusrakennusta. Rakennusgemini käyttää kohteessa iSystem Ajan- ja kulunhallintaa, jossa Netbox-työmaapäätettä käyttäen ilmoittaudutaan sekä aamulla työmaalle saavuttaessa että illalla poistuttaessa.

Työntekijällä on käytössään sähköinen PG-tunnistekortti, jolla kirjautuminen langattomasti toimivaan Netbox-päätelaitteeseen tapahtuu. iSystem-järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostina aamuvahvuuden työmaamestarille, joka saa näin kätevästi tietää keitä urakoisijoita työmaalle on saapunut ja mikä on heidän vahvuutensa. Reaaliaikainen paikallaolotieto parantaa työmaan ohjausta ja helpottaa töiden järjestelyä ja seurantaa.

Rakennus muodostuu hallinto- ja verstasrakennuksesta, joita yhdistää kadun yli teräsrakenteinen silta.  Bruttoalaa rakennuksilla on noin 12.500 m2 ja tilavuutta noin 55.000 m3. Hankkeen tilaajana on Kiinteistöosakeyhtiö Axxell ja toteuttajana Rakennusgemini Oy. Hankkeen kustannusarvio on yli 20 miljoonaa euroa. Kohde valmistuu lokakuun lopussa 2011.