Työmaan kulunvalvonta ja -hallinta

Työturvallisuuslain mukaan päätoteuttajan on tiedettävä, keitä työmaalla on ja kenen palveluksessa he työskentelevät. Luotettava aidatun työmaan kulunvalvonta edellyttää henkilöportin lisäksi myös suljetun  ajoneuvoportin. Ota kulunhallinnan asiantuntija mukaan jo heti työmaan suunnitteluvaiheessa.

 

iSystem ratkaisut kaikkien erityyppisten työmaiden tarpeisiin

Yhteistyö eri toimijoiden kesken

iSystem kulunhallintajärjestelmä on eri kokoisten ja -tyyppisten työkohteiden kulun- ja tiedonhallintaratkaisu.  Olemme Vastuu group Oy:n virallinen partneriyritys, joten järjestelmässä hyödynnetään myös Vastuu Group Oy:n rekisterien tietosisältöjä, palveluja ja Valtti-kortteja.

Urakoitsijoiden tilaajavastuun seuranta on automatisoitu Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -raporttien lähtötiedoista. Luotettava kumppani -ohjelman ulkopuolisten kuten ulkomaisten yritysten tilaajavastuutiedot hallinnoidaan manuaalikirjauksella.

iSystem ratkaisun vahvuus on skaalautuvuus, yhdenmukainen hallinta erityyppisissä työkohteissa, työmaapalvelu ja kaikkien työmaalaitteiden yksinkertainen käyttöönotto ilman IT-tukea "Plug'n Go! - kytke ja käytä!".

 

Tiedonantovelvollisuus verohallinnolle kaikista rakennushankkeista

 

1) Työntekijätiedot 07/2014 alkaen kuukausittain

Rakennuskohteen päätoteuttajalla tai pääurakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, jos työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi yritys eli kyseessä on viranomaisen määrittelemä ns. "yhteinen työmaa" SEKÄ urakoiden kokonaisarvo työmaalla ylittää 15 000 euroa (ilman arvonlisäveroa).

Urakoitsijat antavat työmaalle tiedot omista työntekijöistään, jotka ilmoitetaan Verohallinnolle kuukausittaisella työntekijäilmoituksella. Jos työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa tai pääurakoitsijaa, rakennuttajan tulee antaa ilmoitukset.

 

2) Urakkatiedot 07/2014 alkaen kuukausittain

Rakennustyön tilaaja ilmoittaa omat urakkasopimuksensa, jotka ylittävät 15 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Jokaisesta sopimuksesta annetaan oma urakkailmoitus. Urakkailmoitettavia töitä ovat mm talonrakentaminen ja siihen liittyvä valmistelu, purku- tai asennustyö, rakennustelineiden pystytys- tai  purkutyö ja työvoiman vuokraus rakennustöissä.

Ensimmäinen urakkailmoitus tulee antaa kuukaudelta, jolloin rakennustyö alkaa työmaalla, myös siinä tapauksessa vaikka rahaliikennettä ei vielä olisi. Ensimmäinen ilmoitus voi olla ns. "nollasummailmoitus". Mahdolliset ennakkomaksut ilmoitetaan jo siltä kuukaudelta, jolloin ennakkomaksu on suoritettu.

 

iSystem kulunhallintajärjestelmässä rakentamisilmoitukset koostetaan automaattisesti sähköiseen, konekieliseen tallennusmuotoon, valmiiksi Verohallintoa varten. Konekieliset ilmoitukset lähetetään Verohallintoon viranomaisilmoituskanavassa eli ilmoitin.fi:ssä. Kirjautuminen palveluun tapahtuu Katso tai Suomi.fi tunnistuksella. Katso-tunnistus poistuu käytöstä vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

isystem PG-PALVELU

Spectron Oy:n PG-palvelu voi tarvittaessa osallistua asiantuntijan ja/tai tukipalvelun roolissa ilmoitusten tekemiseen. Meillä on pitkäaikainen kokemus rakentamisilmoitusten hoitamisesta.

LK logo2020