Muutoksia ulkomaalaislakiin vuonna 2023

 

Rakennustyömaita koskien,  Ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden tarkistamisvelvollisuus on laajentunut koskemaan sekä ulkomaista että suomalaista ulkomaisen työntekijän työnantajaa, työn toimeksiantajaa (työn tilaaja) että työmaan pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa tai pääasiallista määräysvaltaa telakka-alueella käyttävää työnantajaa.

Vuoden 2023 helmikuusta alkaen työnteko-oikeuden varmistaminen on siis alkanut koskea kaikkia osapuolia sekä kaikkia ulkomaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät työmaa- tai telakka-alueella. Aiemmin velvollisuus koski oman ulkomaisen sopimuskumppanin työntekijöitä.

Tiedot ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden perusteista on säilytettävä kaksi vuotta työskentelyn päättymisestä lukien. Aiemmin säilytysaika oli viisi vuotta.

Lainkohdat: UlkL 82.1 §, UlkL 82.1 § ja UlkL 82.1 §