iSystem toimituksia

ATT, NCC ja iSystem ”kohti eettisesti kestävää rakentamista” (2012- )

"RALAn, Suomen Tilaajavastuu Oy:n, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliiton yhteisen Luotettava Laatutyömaa -hankkeen ensimmäiset pilottityömaat ovat jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäinen pilottityömaa on Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) rakennuttama Jätkäsaari Kap Hornin katu 3, jonka pääurakoitsijana on NCC". Kulunhallintajärjestelmän toimittajana Spectron.

Sähköiseen kulunhallintaan NCC Rakennus Oy valitsi iSystem Kulunhallinnan. Järjestelmä täyttää joustavasti pilottikohteen erikoisvaatimukset. Spectron järjestelmän toimittajana on avustanut kohteen kulunhallinnan Portiton työmaa käytäntöjen luomisessa sekä lisäämällä mm. uusia raportteja pilottikohteen tarpeiden mukaan.

Lue lisää...

JV1 Jätevoimalaitostyömaan kulunhallinta PG-Palveluna (2012- 2014)

Vantaan Energia rakentaa kaikki tiukat ympäristövaatimukset täyttävän jätevoimalaitoksen Itä-Vantaalle Kehä III:n tuntumassa olevalle tontille. Rakennuttaja, Vantaan Energia Oy asetti työmaalle tiukat raamit harmaan talouden torjumiseksi ja asiattomien henkilöiden työmaalle pääsyn rajoittamiseksi.

Toimittajan valinta oli tilaajan tiukoista vaatimuksista johtuen haastava myös asiantuntija Pöyry Finland Oy:lle, jolla oli tietoa ja aikaisempaa kokemusta suurten työkohteiden kulunvalvontaongelmista. Neuvotteluissa päädyttiin Spectronin esittämään iSystem järjestelmän reaaliaikaisen kulunhallinnan palvelumalliin PG-Palvelu.

Lue lisää...

Hälytysvaatimus Espoon poliisi- ja oikeustalon peruskorjauksessa (2011-2012)

Espoon poliisi- ja oikeustalon julkisivut peruskorjattiin Kiinteistö Oy Vitikan ja pääurakoitsija NCC Rakennus Oy:n toimesta. Yli 200 m pitkän rakennuskohteen kulunhallinta toteutettiin kahdella MobilGate pyöröportilla jotka oli sijoitettu poliisitalon päätyyn ja oikeustalon sivustalle. Pyöröporteista toinen löytyi NCC:n omasta varastosta. Langattomat MobilGate portit kytkeytyivät vaivattomasti NCC korjausyksikön muiden työmaiden yhteiskäyttöiseen iSystem kulunhallinnan järjestelmään. Urakoitsijaresurssien yhteiskäyttö NCC:n eri työmaiden kesken vähentää tiedonkirjausta koska osa työntekijöistä on ehkä jo valmiiksi kirjattu jollakin aikaisemmalla työmaalla.

Lue lisää...

Aalto-yliopiston (TKK) päärakennuksen peruskorjaa NCC (2011- )

Korjausrakentaja NCC päätyi TKK työkohteen kulunhallintaa harkitessaan uuteen MobilGate pyöröporttiin. Työmaaorganisaatiolle iSystem Kulunhallinta, NetService sovellus ja aikaisemmin vuokrakäytössä ollut pyöröportti oli tuttu kesällä 2011 päättyneen Eduskunnan A-rakennus eteläisen siiven korjaustyökohteesta.

Uuden TKK työkohteen lisäys (kirjaus) iSystem Kulunhallintaan ja sähköpistokkeen liittäminen Plug'n, Go! tyyppiporttiin käynnisti heti työmaan kulunhallintajärjestelmän ”avaimet käteen” tuotelupauksen mukaan.

Lue lisää...

SRV:n työmaalle iSystem henkilö- ja ajoneuvoportit (2011-2013)

Kuntien eläkevakuutus rakennuttaa vuokra-asuntoja Helsingin Herttoniemeen Abraham Wetterintie 6:een. Rakennuttaja on Kevan Kiinteistö Oy Abraham Wetterin tie 6. Urakan kohteena olevaan kuuteen kerrostaloon tulee yhteensä 345 asuntoa, pääurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy.

Lue lisää...