Verottaja tyytymätön rakentamisilmoitusten tasoon

Verohallinnon kesäkuun lehdistötiedotteessa todetaan, että rakentamisilmoituksissa on liikaa virheitä, jotta tuloksista ja vaikutuksista harmaan talouden hallintaan pystyisi saamaan selvän kokonaiskuvan. Verohallinto on kiristänyt linjaansa vuodenvaihteesta, joten laiminlyöntimaksu lankeaa jatkossa herkemmin.

Verottajan mukaan kuukaudessa tulee eteen n. 9000 epäselvää ilmoitusta. Syynä on yleensä ilmoituksen virheellisyys tai puutteet. Esimerkkejä virheistä:

- urakkailmoitus on annettu vain kerran, vaikka pitäisi ilmoittaa jokaisesta toimintakuukaudesta

- urakoitsijat ovat ymmärtäneet ilmoitusvelvollisen roolin väärin: urakkailmoituksen tekee tilaava osapuoli, ei urakan suorittaja

- työntekijäilmoituksessa tulee työntekijän työskentelyaika ilmoittaa  työmaallaolon mukaan, ei kulkuluvan voimassaoloajan mukaan

Työmaatarkastuksissa on myös käynyt ilmi, että moni yritys ei ole antanut rakentamisilmoitusta lainkaan. N. puolessa tapauksista on havaittu työntekijöitä, joita ei ole ilmoitettu, vaikka työskentelevät työmaalla. Paljon on myös havaittu urakkasopimuksia, joita on jäänyt ilmoittamatta. Verohallinto on käyttänyt saatujen ilmoitusten pohjalta tehtyjä vertailuja valitessaan tarkastuskohteita.

Verohallinnon poikkeusmenettely, joka mahdollisti tietojen ilmoittamisen puuttellisina, päättyi viime vuodenvaihteessa, joten 2015 alusta alkaen vaaditut tiedot tulee antaa ajallaan ja täydellisinä. Vaikka verottaja painottaa yhä asiakasohjausta,  viranomainen kuitenkin muistuttaa, että laiminlyöntimaksu rapsahtaa herkimmin, jos ohjauksen tai korjauskehotuksen jälkeenkin toimitetaan edelleen virheellistä tietoa.

 

Lähde: Verohallinto, lehdistötiedote 16.06.2015