Työntekijätiedot, ilmoitus Verohallintoon

Verohallinto on avannut uuden ilmoitin-palvelun ilmoitusten testaamiseksi järjestelmätoimittajille. Spectron Oy:n iSystemistä toimittama Työntekijätiedot raportti läpäisi onnistuneesti ensimmäisenä 22.01.2014 Verohallinnon ilmoitin.fi-palvelun.

Verohallinnon palvelut yhdessä iSystem-järjestelmän PG-palveluiden kanssa yksinkertaistavat päätoteuttajan ja rakennustyön tilaajien kuukausittaista ilmoitusvelvollisuutta Verohallinnolle.