MUUTOS VEROHALLINNON RAKENTAMISILMOITUKSISSA 01.11.2019

 

Verohallinnon muutos rakentamisilmoituksissa astuu voimaan 01.11.2019. Muutos koskee sekä työmaan työntekijä- että urakkailmoituksia. Syksyn ilmoitukset on saanut antaa vanhan mallin mukaisina, jos ne on lähetty viimeistään 21.10.2019.

Ilmoitin.fi lähetyskanava sulkeutui 22.10.2019 ja jatkossa ilmoitukset sekä aiempiin ilmoituskuukausiin kohdistuvat korvaavat ilmoitukset annetaan uudessa muodossa.

Lomake.fi palvelu poistuu käytöstä kokonaan ja sen korvaa marraskuusta 2019 alkaen OmaVero.fi:n vastaava palvelu, jossa on mahdollista tehdä ilmoituksia arviolta 08.11.2019 alkaen.

Ilmoitin.fi kanavassa lähetettävät konekieliset ilmoitukset pystyy antamaan aikaisintaan 01.01.2020, jolloin verottajan palvelu palaa taas käyttöön rakentamisilmoitusten osalta.

Imoittamiskatkosta johtuen kohdekuukausien 09-12/2019 määräpäivää on kuitenkin siirretty 05.02.2020 asti, eli ilmoituskuukaudet 09 – 12/2019 saa lähettää viimeistään helmikuun alussa.

Kohdekuukaudesta 1/2020 alkaen ilmoituksia voi jatkossa antaa ja korjata 48 kuukautta ilmoituksen määräpäivästä lukien. Ilmoitin.fi-palvelu arkistoi ilmoitukset jatkossa nykyisen 1,5 vuoden sijaan 4 vuotta

 

Tarkempaa tietoa palvelukatkon aikaisista palveluista saa Verohallinnon kotisivuilta/  Palvelukatko 1.−8.11.2019:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/palvelukatko-1.-8.11.2019/

 

Sähköisen ilmoittamisen rooleihin tulee myös muutoksia. KATSO tunnistus jää ensi vuoden aikana pois ja sen korvaa Suomi.fi tunnistus. Jos asioi toisen puolesta, tarvitaan Suomi.fi:n veroasiointivaltuutus tai rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt -valtuutus.

Poikkeuksena kuitenkin esim. Julkiset organisaatiot, verotusyhtymät, säätiöt ja yhdistykset, joiden kohdalla ei vielä ole mahdollista toimia suomi.fi valtuuksilla, vain Katso käy.

 

Valtuudet eri asiointipalveluissa: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/valtuudet-verohallinnon-asiointipalveluissa/

 

Rakentamisilmoitukset voi antaa myös paperilomakkeella. Rakentamisilmoituslomakkeet voi tulostaa vero.fi-sivulta.

 

 

Lähde: Verohallinto